Mon. May 23rd, 2022
Như Phương chuyên cung cấp thùng lẻ tính giá sỉ

Bảng báo giá hộp giấy mới nhất 2022

Chuyên: Thùng giấy carton, thùng giấy mua lẻ, thùng giấy carton mua sỉ, thùng giấy carton giá rẻ, sản xuất thùng giấy carton, mua thùng giấy ở đâu.

Kho hàng: 54/28 Đường 281, Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, HCM.
Điện thoại văn phòng / kho hàng: 090.2512.711 – 090.4519.454

 • Sale! Bảng báo giá hộp giấy mới nhất 2022, z2526238256730 3767623ef6e76a72f1a047bc6c8e5e3a

  Hộp Giấy 20x15x10CM (SL: 30 hộp )

  120,000 
  Add to cart
 • Hộp giấy carton 10x10x10

  Hộp giấy carton 10x10x10 (3 lớp)

  Add to cart
 • Hộp giấy carton 10x10x8 (3 lớp)

  Hộp giấy carton 10x10x8 (3 lớp)

  Add to cart
 • Sale! Bảng báo giá hộp giấy mới nhất 2022, z2526238223610 70c84ac0999523fba5c5817a8d39d3b7

  Hộp Giấy Carton 11x11x11cm(3 lớp)_ (SL:100 hộp)

  170,000 
  Add to cart
 • Sale! Hộp giấy carton 10x10x10

  Hộp giấy carton 11x11x12 (3 lớp)

  2,300 
  Add to cart
 • Hộp giấy carton 12x12x12 (3 lớp)

  Hộp giấy carton 12x12x12 (3 lớp)

  Add to cart
 • Sale! Bảng báo giá hộp giấy mới nhất 2022, z2526238239950 402a60e8d8286082b6a6191ff1859905

  Hộp Giấy Carton 15x 15x 10cm (SL : 30 hộp )

  105,000 
  Add to cart
 • Hộp giấy carton 15x10x10 (3 lớp)

  Hộp giấy carton 15x10x10 (3 lớp)

  Add to cart
 • Hộp giấy carton 15x12x10 (3 lớp)

  Hộp giấy carton 15x12x10 (3 lớp)

  Add to cart
 • Hộp giấy carton 10x10x10

  Hộp giấy carton 15x15x10 (3 lớp)_(SL:100 hộp)

  300,000 
  Add to cart
 • Sale! Bảng báo giá hộp giấy mới nhất 2022, z2526238239950 402a60e8d8286082b6a6191ff1859905

  Hộp Giấy Carton 15x15x10cm (3 lớp) _ (SL : 100 hộp)

  250,000 
  Add to cart
 • Bảng báo giá hộp giấy mới nhất 2022, z2526238256730 3767623ef6e76a72f1a047bc6c8e5e3a

  Hộp Giấy Carton 20 x 15 x 10 cm ( 3 lớp) _ ( SL : 100 hộp )

  300,000 
  Add to cart
 • Hộp giấy carton 20x15x10 (3 lớp)

  Hộp giấy carton 20x15x10 (3 lớp)_(SL:50 hộp)

  200,000 
  Add to cart
 • Hộp giấy carton 10x10x10

  Hộp giấy carton 20x20x10 (3 lớp)

  Add to cart
 • Hộp giấy carton 10x10x10

  Hộp giấy carton 20x20x20 (3 lớp)

  Add to cart
 • Sale! Bảng báo giá hộp giấy mới nhất 2022, z2526238269927 78ad499cbe8cfaf764db30f702d21e68

  Hộp Giấy Carton 25 x 20 x15cm(3 lớp) _ (SL:100 hộp)

  420,000 
  Add to cart
 • Hộp giấy carton 25x15x10 (3 lớp)

  Hộp giấy carton 25x15x10 (3 lớp)

  Add to cart
 • Sale! Bảng báo giá hộp giấy mới nhất 2022, z2526238269927 78ad499cbe8cfaf764db30f702d21e68

  Hộp Giấy Carton 25x20x15 cm ( 3 lớp ) _ ( SL : 30 hộp)

  150,000 
  Add to cart
 • Hộp giấy carton 25x20x6 (3 lớp)

  Hộp giấy carton 25x20x6 (3 lớp)

  Add to cart
 • Sale! Bảng báo giá hộp giấy mới nhất 2022, z2526229118327 c51b9c0565aaf32c5b27bd08b6a9d4cd

  Hộp Giấy Carton 30x20x10cm(3lớp)_(SL:100 hộp)

  410,000 
  Add to cart
 • Hộp giấy carton 10x10x10

  Hộp giấy carton 30x30x30 (3 lớp)

  Add to cart
 • Hộp giấy carton 10x10x10

  Hộp giấy carton 40x20x10 (3 lớp)

  Add to cart
 • Hộp giấy carton 10x10x10

  Hộp giấy carton 40x20x20 (3 lớp)

  Add to cart
 • Hộp giấy carton 10x10x10

  Hộp giấy carton 40x40x40 (3 lớp)

  Add to cart
 • Hộp giấy carton 6x6x6 (3 lớp)

  Hộp giấy carton 6x6x6 (3 lớp)

  Add to cart
 • Hộp giấy carton 7x7x17 (3 lớp)

  Hộp giấy carton 7x7x17 (3 lớp)

  Add to cart
 • Hộp giấy carton 7x7x27 (3 lớp)

  Hộp giấy carton 7x7x27 (3 lớp)

  Add to cart
 • Hộp giấy carton 8x8x12 (3 lớp)

  Hộp giấy carton 8x8x12 (3 lớp)

  Add to cart
 • Hộp giấy carton 8x8x15 (3 lớp)

  Hộp giấy carton 8x8x15 (3 lớp)

  Add to cart
 • Hộp giấy carton 8x8x20 (3 lớp)

  Hộp giấy carton 8x8x20 (3 lớp)

  Add to cart

By admin

Gọi 090.2512.711