• 0902512711
  • [email protected]
  • 54/28 Đường 281, Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, HCM.
Danh sách bưu cục
Địa chỉ bưu điện, danh sách bưu cục-EMS-VNPOST Huyện Củ Chi TPHCM

Địa chỉ bưu điện, danh sách bưu cục-EMS-VNPOST Huyện Củ Chi TPHCM

Bạn đang cần tìm địa chỉ bưu điện, danh sách bưu cục-EMS-VNPOST Huyện Củ Chi trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh? Ngay dưới đây là những thông tin về mã số, tên bưu cục, đia chỉ, SDT… Giúp bạn dễ dàng tìm đến và liên lạc.

Bưu cục cấp 2 Củ Chi

Mã số: 733000

Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Củ Chi

Địa chỉ: Sô´174, Đường Tỉnh lộ 8, KP2, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi

ÐT: 02838920519

Bưu cục cấp 3 Thị Trấn Củ Chi

Mã số: 733010

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Thị Trấn Củ Chi

Địa chỉ: Khu phố 8, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi

ÐT: 02837907855

Bưu cục cấp 3 KHL Củ Chi

Mã số: 733038

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 KHL Củ Chi

Địa chỉ: Sô´174, Đường Tỉnh lộ 8, KP2, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi

ÐT: 02838923111

Bưu cục cấp 3 PHÚ HÒA ĐÔNG

Mã số: 733530

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 PHÚ HÒA ĐÔNG

Địa chỉ: Sô´270A TL15, Ấp Phú Lợi, Xã Phú Hoà Đông, Huyện Củ Chi

ÐT: 02835845600

Bưu cục cấp 3 Phạm Văn Cội

Mã số: 733600

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Phạm Văn Cội

Địa chỉ: Sô´305, Ấp 3, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi

ÐT: 02837949841

Bưu cục cấp 3 Trung Lập

Mã số: 734200

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Trung Lập

Địa chỉ: Sô´29, Đường Trung Lập, Ấp Trung Bình, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi

ÐT: 02838926642

Bưu cục cấp 3 An Nhơn Tây

Mã số: 733800

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 An Nhơn Tây

Địa chỉ: Sô´1468, Đường Tỉnh lộ 7, Ấp Chợ Củ, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi

ÐT: 02837946440

Bưu cục cấp 3 An Phú

Mã số: 733900

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 An Phú

Địa chỉ: Sô´Tỉnh lộ 15, Ấp An Hòa, Xã An Phú, Huyện Củ Chi

ÐT: 02837941108

Bưu cục cấp 3 Phước Thạnh

Mã số: 734300

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Phước Thạnh

Địa chỉ: Sô´865, Đường Quốc lộ 22, Ấp chợ, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi

ÐT: 02838929355

Bưu cục cấp 3 Tây Bắc Củ Chi

Mã số: 734631

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Tây Bắc Củ Chi

Địa chỉ: Đường Ấp Bàu Tre 2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi

ÐT: 02836063678

Bưu cục cấp 3 Tân Phú Trung

Mã số: 734800

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Tân Phú Trung

Địa chỉ: Sô´912 QL22, Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi

ÐT: 02838922185

Bưu cục cấp 3 Tân Trung

Mã số: 734900

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Tân Trung

Địa chỉ: Sô´1014, Đường Tỉnh lộ 8, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi

ÐT: 02837956600

Điểm BĐVHX VHX Phước Vĩnh An

Mã số: 733100

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Phước Vĩnh An

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi

ÐT: 02837905111

Điểm BĐVHX VHX Tân Thạnh Tây

Mã số: 733200

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Tân Thạnh Tây

Địa chỉ: Ấp 2a, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi

ÐT: 02837950222

Điểm BĐVHX VHX Hòa Phú

Mã số: 733300

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Hòa Phú

Địa chỉ: Ấp 1a, Xã Hoà Phú, Huyện Củ Chi

ÐT: 02837954222

Điểm BĐVHX VHX Phú Hòa Đông

Mã số: 733500

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Phú Hòa Đông

Địa chỉ: Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Hoà Đông, Huyện Củ Chi

ÐT: 02837906200

Điểm BĐVHX VHX Trung An

Mã số: 733400

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Trung An

Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Trung An, Huyện Củ Chi

ÐT: 02837956222

Điểm BĐVHX VHX Nhuận Đức

Mã số: 733701

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Nhuận Đức

Địa chỉ: Ấp Ngã Tư, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi

ÐT: 02836068557

Điểm BĐVHX VHX Trung Lập Hạ

Mã số: 734100

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Trung Lập Hạ

Địa chỉ: Ấp Xóm Mới, Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi

ÐT: 02836066659

Điểm BĐVHX VHX Trung Lập Thượng

Mã số: 734201

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Trung Lập Thượng

Địa chỉ: Ấp Sa Nhỏ, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi

ÐT: 02836066616

Điểm BĐVHX VHX An Nhơn Tây

Mã số: 733801

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX An Nhơn Tây

Địa chỉ: Sô´07, Ấp Lô 6, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi

ÐT: 02838926222

Điểm BĐVHX VHX Phú Mỹ Hưng

Mã số: 734001

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Phú Mỹ Hưng

Địa chỉ: Ấp Phú Lợi, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi

ÐT: 02837948222

Điểm BĐVHX VHX Thái Mỹ

Mã số: 734500

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Thái Mỹ

Địa chỉ: Ấp Bình Thượng I, Xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi

ÐT: 02836067739

Điểm BĐVHX VHX Phước Hiệp

Mã số: 734400

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Phước Hiệp

Địa chỉ: Ấp Phước Hòa, Xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi

ÐT: 02837916222

Điểm BĐVHX VHX Tân An Hội

Mã số: 734600

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Tân An Hội

Địa chỉ: Ấp Tam Tân, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi

ÐT: 02837922100

Điểm BĐVHX VHX Tân Thông Hội

Mã số: 734700

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Tân Thông Hội

Địa chỉ: Sô´103/03, Ấp Chánh, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi

ÐT: 02837960222

Điểm BĐVHX VHX Tân Phú Trung

Mã số: 734801

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Tân Phú Trung

Địa chỉ: Sô´193, Ấp Cây Da, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi

ÐT: 02837960700

Điểm BĐVHX VHX Tân Thạnh Đông

Mã số: 734901

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Tân Thạnh Đông

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi

ÐT: 02837952000

Điểm BĐVHX VHX Bình Mỹ

Mã số: 735001

Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Bình Mỹ

Địa chỉ: Ấp 6b, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi

ÐT: 02837975759

Hòm thư Công cộng CC07

Mã số: 733118

Bưu cục: Hòm thư Công cộng CC07

Địa chỉ: Ấp 5, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi

Bưu cục văn phòng VP BĐH Củ Chi

Mã số: 733060

Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Củ Chi

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mua thùng giấy carton, hộp giấy carton, băng keo, màng PE, hạt xốp gởi hàng Huyện Củ Chi

Nếu bạn cần mua thùng giấy, thùng carton, hộp giấy, hộp carton, băng keo, màng PE, hạt xốp… Và những vật dụng liên quan đến việc đóng gói, gởi hàng hoá bưu cục thì hãy liên hệ với thùng giấy Như Phương nhé!

Bạn có thể đặt hàng trực tiếp trên website; hoặc gọi thông qua số Hotline 090.2512.711 nhân viên chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn nhiệt tình!

Kho hàng: 54/28 (Đường 281) Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, HCM. (Gần đại học Bách Khoa)