• 0902512711
  • [email protected]
  • 54/28 Đường 281, Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, HCM.
Danh sách bưu cục
Địa chỉ bưu điện, danh sách bưu cục-EMS-VNPOST Quận Tân Bình TPHCM

Địa chỉ bưu điện, danh sách bưu cục-EMS-VNPOST Quận Tân Bình TPHCM

Bạn đang cần tìm địa chỉ bưu điện, danh sách bưu cục-EMS-VNPOST Quận Tân Bình trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh? Ngay dưới đây là những thông tin về mã số, tên bưu cục, đia chỉ, SDT… Giúp bạn dễ dàng tìm đến và liên lạc.

Bưu cục cấp 2 Tân Bình

Mã số: 736090

Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Tân Bình

Địa chỉ: Sô´288A, Đường Hòang Văn Thụ, Phường Số 4, Quận Tân Bình

ÐT: 02838440544

Bưu cục cấp 2 [EMS] Bưu cục Ba Vì

Mã số: 736140

Bưu cục: Bưu cục cấp 2 [EMS] Bưu cục Ba Vì

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình

ÐT: 0916430022

Bưu cục cấp 2 [EMS] Bưu cục Phát tại quầy HTM

Mã số: 736109

Bưu cục: Bưu cục cấp 2 [EMS] Bưu cục Phát tại quầy HTM

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình

Bưu cục cấp 3 Phạm Văn Hai

Mã số: 736400

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Phạm Văn Hai

Địa chỉ: Sô´80, Đường Tân Sơn Hoà, Phường Số 2, Quận Tân Bình

ÐT: 02839912885

Bưu cục cấp 3 Tân Sơn Nhất

Mã số: 736600

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Tân Sơn Nhất

Địa chỉ: Sô´2B/2, Đường Bạch Đằng, Phường Số 2, Quận Tân Bình

ÐT: 02838488944

Bưu cục cấp 3 (EMS) Đại lý Golden Energy

Mã số: 736514

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 (EMS) Đại lý Golden Energy

Địa chỉ: Sô´13, Đường Phan Đình Giót, Phường Số 2, Quận Tân Bình

ÐT: 028.39970311

Bưu cục cấp 3 Tân Sơn Nhất TC (EMS)

Mã số: 736515

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Tân Sơn Nhất TC (EMS)

Địa chỉ: Đường Phổ Quang, Phường Số 2, Quận Tân Bình

Bưu cục cấp 3 [EMS] HCM EMS QT

Mã số: 700915

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 [EMS] HCM EMS QT

Địa chỉ: Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình

Bưu cục cấp 3 [EMS] Phát hoàn

Mã số: 736103

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 [EMS] Phát hoàn

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình

Bưu cục cấp 3 [EMS] HCM EMS QT (Chuyển hoàn)

Mã số: 736111

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 [EMS] HCM EMS QT (Chuyển hoàn)

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình

Bưu cục cấp 3 Đại lý TECS (EMS)

Mã số: 736145

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Đại lý TECS (EMS)

Địa chỉ: Sô´6, Đường Thăng Long, Phường Số 4, Quận Tân Bình

Bưu cục cấp 3 EMS Bưu cục phát KHL HCM

Mã số: 736113

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 EMS Bưu cục phát KHL HCM

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình

Bưu cục cấp 3 KHL Ba Vì

Mã số: 736114

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 KHL Ba Vì

Địa chỉ: Sô´36Bis, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình

ÐT: 02838110494

Bưu cục cấp 3 Hòang Hoa Thám

Mã số: 736500

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Hòang Hoa Thám

Địa chỉ: Sô´19D, Đường Hòang Hoa Thám, Phường Số 13, Quận Tân Bình

ÐT: 02838102425

Bưu cục cấp 3 Bà Quẹo

Mã số: 736100

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Bà Quẹo

Địa chỉ: Sô´604, Đường Trường Chinh, Phường Số 15, Quận Tân Bình

ÐT: 02838102799

Bưu cục cấp 3 [EMS] Bưu cục Đội giao nhận

Mã số: 736102

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 [EMS] Bưu cục Đội giao nhận

Địa chỉ: Sô´20, Đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Số 15, Quận Tân Bình

ÐT: 02838428503

Bưu cục cấp 3 Phạm Văn Bạch

Mã số: 736923

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Phạm Văn Bạch

Địa chỉ: Sô´134, Đường Phạm Văn Bạch, Phường Số 15, Quận Tân Bình

ÐT: 02838122285

Bưu cục cấp 3 Bưu cục Logistics EMS Hồ Chí Minh

Mã số: 737006

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Bưu cục Logistics EMS Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Sô´20, Đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Số 15, Quận Tân Bình

Bưu cục cấp 3 Tham Lương

Mã số: 736919

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Tham Lương

Địa chỉ: Sô´171, Đường Phan Huy Ích, Phường Số 15, Quận Tân Bình

ÐT: 02838158188

Bưu cục cấp 3 Bàu Cát

Mã số: 736300

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Bàu Cát

Địa chỉ: Sô´K1, 45-47, Đường Nguyễn Hồng Đào, Khu chợ Bàu Cát, Phường Số 14, Quận Tân Bình

ÐT: 02839491960

Bưu cục cấp 3 Chí Hòa

Mã số: 736000

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Chí Hòa

Địa chỉ: Sô´695-697, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Số 6, Quận Tân Bình

ÐT: 02839703413

Bưu cục cấp 3 Lý Thường Kiệt

Mã số: 736200

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Lý Thường Kiệt

Địa chỉ: Sô´174M, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 8, Quận Tân Bình

ÐT: 02838656169

Bưu cục cấp 3 Bảy Hiền

Mã số: 737300

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Bảy Hiền

Địa chỉ: Sô´1266, Đường Lạc Long Quân, Phường Số 8, Quận Tân Bình

ÐT: 02839717406

Đại lý bưu điện [EMS] Anpha

Mã số: 736513

Bưu cục: Đại lý bưu điện [EMS] Anpha

Địa chỉ: Sô´6, Đường Sông Đáy, Phường Số 2, Quận Tân Bình

Đại lý bưu điện Dại Lý Việt Linh

Mã số: 736125

Bưu cục: Đại lý bưu điện Dại Lý Việt Linh

Địa chỉ: Sô´63, Đường Thăng Long, Phường Số 4, Quận Tân Bình

Bưu cục khai thác cấp 1 HCM EMS NT

Mã số: 701000

Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 HCM EMS NT

Địa chỉ: Sô´20, Đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Số 13, Quận Tân Bình

ÐT: 02839481025

Bưu cục khai thác cấp 2 KT EMS Hồ Chí Minh hàng không trả về

Mã số: 736841

Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT EMS Hồ Chí Minh hàng không trả về

Địa chỉ: Sô´20, Đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Số 15, Quận Tân Bình

Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Hồ Chí Minh EMS QT NDD

Mã số: 736112

Bưu cục: Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Hồ Chí Minh EMS QT NDD

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình

Bưu cục Trung chuyển HCM EMS LT

Mã số: 700916

Bưu cục: Bưu cục Trung chuyển HCM EMS LT

Địa chỉ: Sô´20, Đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Số 13, Quận Tân Bình

ÐT: 02839481024

Hòm thư Công cộng TTCC UBND Phường 13 – Tân Bình

Mã số: 736839

Bưu cục: Hòm thư Công cộng TTCC UBND Phường 13 – Tân Bình

Địa chỉ: Hẻm 40, Đường Ấp Bắc, Phường Số 13, Quận Tân Bình

Bưu cục Phát cấp 2 Bưu cục Giao hàng Logistics EMS Hồ Chí Minh

Mã số: 736873

Bưu cục: Bưu cục Phát cấp 2 Bưu cục Giao hàng Logistics EMS Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Sô´20, Đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Số 15, Quận Tân Bình

Bưu cục văn phòng VP BĐTT Tân Bình Tân Phú

Mã số: 736118

Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTT Tân Bình Tân Phú

Địa chỉ: Sô´288A, Đường Hòang Văn Thụ, Phường Số 4, Quận Tân Bình

Mua thùng giấy carton, hộp giấy carton, băng keo, màng PE, hạt xốp gởi hàng quận Tân Bình

Nếu bạn cần mua thùng giấy, thùng carton, hộp giấy, hộp carton, băng keo, màng PE, hạt xốp… Và những vật dụng liên quan đến việc đóng gói, gởi hàng hoá bưu cục thì hãy liên hệ với thùng giấy Như Phương nhé!

Bạn có thể đặt hàng trực tiếp trên website; hoặc gọi thông qua số Hotline 090.2512.711 nhân viên chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn nhiệt tình!

Kho hàng: 54/28 (Đường 281) Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, HCM. (Gần đại học Bách Khoa)