Showing all 2 results

 • Hộp giấy carton 10x10x10

  Hộp giấy carton 15x15x10 (3 lớp)_(SL:100 hộp)

  300,000 

  Thùng giấy carton, thùng giấy hộp là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Thùng giấy carton

  Hộp giấy carton 15x15x10 (3 lớp)_(SL:100 hộp)

  300,000 

  Thùng giấy  carton, hộp giấy thùng là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…