Showing all 2 results

 • Màng Cuộn PE , màng quấn PE

  145,000 

  TPHCM là nền kinh tế lớn nhất cả nước và cũng là trung tâm vận…

 • Sale! Màng cuộn PE

  Màng cuộn PE, màng quấn PE

  145,000 

  TPHCM là nền kinh tế lớn nhất cả nước và cũng là trung tâm vận…