0

No products in the cart.

Tag: Thùng carton chuyển văn phòng

Thùng carton chuyển văn phòng

Showing all 10 results

 • Thùng giấy carton 40x30x30 (3 lớp)

  28,000 

  Loại sản phẩm: Thùng giấy carton 40x30x30

  Màu sắc: Nâu xám

  Loại giấy: Giấy carton 5 lớp

  Ứng dụng: Thùng Carton Chuyển Nhà, Thùng Carton Dọn Văn Phòng, Thùng carton giấy tờ, thùng giấy carton đựng đồ đạc…

  Nhà cung cấp: Công ty Như Phương

  Add to cart
 • Thùng giấy carton 40x30x30 (3 lớp)_(SL:1 Thùng)

  38,000  28,000 

  Loại sản phẩm : Thùng giấy carton 40x30x30

  Color : Nâu xám

  Loại giấy : Giấy carton 3 lớp

  Ứng dụng : Thùng Carton Chuyển Nhà, Thùng Carton Dọn Văn Phòng, Thùng carton giấy, thùng giấy đựng đồ …

  Nhà cung cấp : Công ty Như Phương

  Add to cart
 • Thùng giấy carton 45x35x25 (3 lớp)

  Loại sản phẩm: Thùng giấy carton 45x35x25

  Màu sắc: Nâu xám

  Loại giấy: Giấy carton 3 lớp

  Ứng dụng: Thùng Carton Chuyển Nhà, Thùng Carton Dọn Văn Phòng, Thùng carton đựng chăn màng gối…

  Nhà cung cấp: Công ty Như Phương

  Add to cart
 • Thùng giấy carton 45x35x25 (5 lớp)

  Loại sản phẩm: Thùng giấy carton 45x35x25

  Màu sắc: Nâu xám

  Loại giấy: Giấy carton 5 lớp

  Ứng dụng: Thùng Carton Chuyển Nhà, Thùng Carton Dọn Văn Phòng, Thùng carton đựng chăn màng gối…

  Nhà cung cấp: Công ty Như Phương

  Add to cart
 • Thùng giấy carton 50x40x35 (3 lớp)

  Loại sản phẩm: Thùng giấy carton 50x40x35

  Màu sắc: Nâu xám

  Loại giấy: Giấy carton 3 lớp

  Ứng dụng: Thùng Carton Chuyển Nhà, Thùng Carton Dọn Văn Phòng, Thùng carton đựng chăn màng gối…

  Nhà cung cấp: Công ty Như Phương

  Add to cart
 • Thùng giấy carton 50x40x35 (5 lớp)

  Loại sản phẩm: Thùng giấy carton 50x40x35

  Màu sắc: Nâu xám

  Loại giấy: Giấy carton 5 lớp

  Ứng dụng: Thùng Carton Chuyển Nhà, Thùng Carton Dọn Văn Phòng, Thùng carton đựng chăn màng gối…

  Nhà cung cấp: Công ty Như Phương

  Add to cart
 • Thùng giấy carton 50x40x40 (5 lớp)

  43,000  33,000 

  Loại sản phẩm : Thùng giấy 50x40x40

  Color : Nâu xám

  Loại giấy : Giấy carton 5 lớp

  Ứng dụng : Thùng Carton Chuyển Nhà, Thùng Carton Dọn Văn Phòng, Thùng carton bảo dưỡng …

  Nhà cung cấp : Công ty Như Phương

  Add to cart
 • Thùng giấy carton 60x40x40 (5 lớp)

  48,000  38,000 

  Loại sản phẩm : Thùng giấy 60x40x40

  Màu sắc : Nâu xám

  Loại giấy : Giấy carton 3 lớp

  Ứng dụng : Thùng Carton Chuyển Nhà, Thùng Carton Dọn Văn Phòng, Thùng carton đi máy bay

  Nhà cung cấp : Công ty Như Phương

  Add to cart
 • Thùng giấy carton 60x40x40 (5 lớp)_(SL:1 Thùng)

  48,000  38,000 

  Loại sản phẩm : Thùng giấy 60x40x40

  Color : Nâu xám

  Loại giấy : Giấy carton 5 lớp

  Ứng dụng : Thùng Carton Chuyển Nhà, Thùng Carton Dọn Văn Phòng, Thùng carton đi máy bay

  Nhà cung cấp : Công ty Như Phương

  Add to cart
 • Thùng giấy carton 70x50x50 (5 lớp)

  60,000  50,000 

  Loại sản phẩm: Thùng giấy carton 70x50x50

  Màu sắc: Nâu xám

  Loại giấy: Giấy carton 5 lớp

  Ứng dụng: Thùng Carton Chuyển Nhà, Thùng Carton Dọn Văn Phòng, Thùng carton đựng chăn màng gối…

  Nhà cung cấp: Công ty Như Phương

  Add to cart