Showing 25–36 of 124 results

 • Hộp giấy carton 10x10x10

  Hộp giấy carton 15x15x10 (3 lớp)_(SL:100 hộp)

  300,000 

  Thùng giấy carton, thùng giấy hộp là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Thùng giấy carton

  Hộp giấy carton 15x15x10 (3 lớp)_(SL:100 hộp)

  300,000 

  Thùng giấy  carton, hộp giấy thùng là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Sale!

  Hộp Giấy Carton 15x15x10cm (3 lớp) _ (SL : 100 hộp)

  250,000 

  Thùng giấy  carton, thùng giấy hộp là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Hộp giấy carton 10x10x10

  Hộp giấy carton 15x15x5 (3 lớp)_(SL:50 hộp)

  150,000 

  Thùng giấy carton, hộp giấy thùng là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Cơ sở sản xuất hộp giấy ở TPHCM

  Hộp giấy carton 15x15x5(3 lớp)_(SL:100 hộp)

  300,000 

  Thùng giấy  carton, thùng giấy hộp là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Hộp Giấy Carton 20 x 15 x 10 cm ( 3 lớp) _ ( SL : 100 hộp )

  300,000 

  Thùng giấy  carton, thùng giấy hộp là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc sống…

 • Sale!

  Hộp Giấy Carton 20 x 15 x 10cm ( SL: 50 hộp )

  175,000 

  Thùng giấy  carton, thùng giấy hộp là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Sale!

  Hộp Giấy Carton 20 x 15 x 10cm(3 lớp) _ (SL:100 hộp

  300,000 

  Thùng giấy  carton, hộp giấy thùng là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Hộp giấy carton 20x15x10 (3 lớp)

  Hộp Giấy Carton 20x15x10 (3 lớp) _(SL: 100 Thùng )

  400,000 

  Thùng giấy  carton, hộp giấy thùng là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Hộp giấy carton 20x15x10 (3 lớp)

  Hộp giấy carton 20x15x10 (3 lớp)_( SL:50 hộp)

  200,000 

  Thùng giấy  carton, hộp giấy thùng là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Hộp giấy carton 20x15x10 (3 lớp)

  Hộp giấy carton 20x15x10 (3 lớp)_(SL:50 hộp)

  200,000 

  Thùng giấy carton, hộp giấy thùng là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Hộp giấy carton 10x10x10

  Hộp giấy carton 20x20x10 (3 lớp)

  Call for Price

  Thùng giấy carton, hộp giấy carton là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…