Thùng giấy carton Như Phương

 

Thùng giấy đi máy bay

 • 1 cái Thùng carton đi máy bay 5 lớp (Kích thước:60x40x40cm) Giấy carton Thùng carton đi máy bay (KT:60x40x40)-(SL:1 Thùng)

  1 cái Thùng carton đi máy bay 5 lớp (Kích thước:60x40x40cm)

  35,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • 1 cái Thùng giấy carton chuyển nhà (Kích thước:70x50x50) – Giấy carton 5 lớp Thùng carton 5 lớp

  1 cái Thùng giấy carton chuyển nhà (Kích thước:70x50x50) – Giấy carton 5 lớp

  45,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • 1 cái Thùng giấy carton đựng quần áo – Kích thước 60x40x40cm Giấy carton Thùng giấy carton đựng quần áo(KT:60x40x40)-(SL:1 Thùng)

  1 cái Thùng giấy carton đựng quần áo – Kích thước 60x40x40cm

  35,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • 5 cái Thùng Giấy Carton kích thước 40x30x30 (Giấy carton 3 lớp) Thùng carton 3 lớp Thùng Giấy Carton 40x30x30 (3 lớp )_(SL: 5 Thùng )

  5 cái Thùng Giấy Carton kích thước 40x30x30 (Giấy carton 3 lớp)

  20,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • 10 cái Thùng Carton kích thước 60x40x40 (Giấy carton 5 lớp) Thùng carton 5 lớp Thùng carton đi máy bay

  10 cái Thùng Carton kích thước 60x40x40 (Giấy carton 5 lớp)

  29,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • 10 cái Thùng Carton kích thước 60x40x40 (Giấy carton 5 Lớp) Thùng carton 5 lớp Thùng carton 60x40x40

  10 cái Thùng Carton kích thước 60x40x40 (Giấy carton 5 Lớp)

  32,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • 1 cái Thùng carton kích thước 60x40x40 (Giấy carton 5 lớp) Thùng carton 5 lớp Thùng carton 60x40x40

  1 cái Thùng carton kích thước 60x40x40 (Giấy carton 5 lớp)

  35,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • 1 Cái Thùng giấy carton 50x40x40 (5 lớp) Thùng giấy Siêu Bền Thùng carton 50x40x40 (5 lớp)

  1 Cái Thùng giấy carton 50x40x40 (5 lớp)

  33,000 
  Thêm vào giỏ hàng

Thùng giấy carton

 • 1 cái Thùng carton Kích thước 60x40x40 (Giấy carton 3 lớp ) Thùng carton 3 lớp

  1 cái Thùng carton Kích thước 60x40x40 (Giấy carton 3 lớp )

  23,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Bán 20 cái Hộp Carton nhỏ kích thước 15x15x10 ( giấy carton 3 lớp ) Hộp giấy

  Bán 20 cái Hộp Carton nhỏ kích thước 15x15x10 ( giấy carton 3 lớp )

  1,790 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hộp Carton nhỏ dài 20cm x rộng 15cm x cao 10cm ( 3 lớp ) – Combo 20 Cái Hộp giấy

  Hộp Carton nhỏ dài 20cm x rộng 15cm x cao 10cm ( 3 lớp ) – Combo 20 Cái

  1,950 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Giảm giá! Thùng carton đựng gà đá, thùng vận chuyển gà, thùng giấy đựng gà Thùng carton 5 lớp

  Thùng carton đựng gà đá, thùng vận chuyển gà, thùng giấy đựng gà

  75,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hộp carton đựng giày(KT:30x20x10)-(SL:100 Thùng) Hộp giấy đựng giày Hộp giấy carton đựng giày(KT:30x20x10)-(SL:100 Thùng)

  Hộp carton đựng giày(KT:30x20x10)-(SL:100 Thùng)

  5,500 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Thùng carton đựng tủ lạnh (KT:63x59x155cm)-(SL:1 Thùng) Thùng carton 5 lớp Thùng carton đựng tủ lạnh (KT:63x59x155)-(SL:1 Thùng)

  Thùng carton đựng tủ lạnh (KT:63x59x155cm)-(SL:1 Thùng)

  57,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Thùng carton đựng máy giặt (KT:60x57x97cm)-(SL:1 Thùng) Thùng giấy Siêu Bền Thùng carton đựng máy giặt (KT:63x59x155cm)-(SL:1 Thùng)

  Thùng carton đựng máy giặt (KT:60x57x97cm)-(SL:1 Thùng)

  68,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • 1 cái Thùng giấy carton chuyển nhà (Kích thước:70x50x50) – Giấy carton 5 lớp Thùng carton 5 lớp

  1 cái Thùng giấy carton chuyển nhà (Kích thước:70x50x50) – Giấy carton 5 lớp

  45,000 
  Thêm vào giỏ hàng

Hộp giấy carton

 • 100 cái Hộp carton nhỏ đóng hàng kích thước 12x10x10cm (Giấy carton 3 lớp hoặc 5 lớp) Hộp giấy

  100 cái Hộp carton nhỏ đóng hàng kích thước 12x10x10cm (Giấy carton 3 lớp hoặc 5 lớp)

  1,100 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Bán 20 cái Hộp Carton nhỏ kích thước 15x15x10 ( giấy carton 3 lớp ) Hộp giấy

  Bán 20 cái Hộp Carton nhỏ kích thước 15x15x10 ( giấy carton 3 lớp )

  1,790 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hộp Carton nhỏ dài 20cm x rộng 15cm x cao 10cm ( 3 lớp ) – Combo 20 Cái Hộp giấy

  Hộp Carton nhỏ dài 20cm x rộng 15cm x cao 10cm ( 3 lớp ) – Combo 20 Cái

  1,950 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hộp carton nhỏ đóng hàng 20cm x 15cm x 10cm 3 lớp- combo 100 hộp Bao bì đóng gói Hộp Giấy Carton 20 x 15 x 10 cm ( 3 lớp) _ ( SL : 100 hộp )

  Hộp carton nhỏ đóng hàng 20cm x 15cm x 10cm 3 lớp- combo 100 hộp

  1,890 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hộp Carton nhỏ đóng hàng dài 15cm x rộng 15cm x cao 10cm ( 3 lớp )- Combo 30 hộp Bao bì đóng gói Hộp Giấy Carton 15x 15x 10cm (SL : 30 hộp )

  Hộp Carton nhỏ đóng hàng dài 15cm x rộng 15cm x cao 10cm ( 3 lớp )- Combo 30 hộp

  1,740 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hộp carton nhỏ đóng hàng dài 20cm rộng 15cm cao 10cm 3 lớp _ Combo 30 hộp Bao bì đóng gói Hộp Giấy 20x15x10CM (SL: 30 hộp )

  Hộp carton nhỏ đóng hàng dài 20cm rộng 15cm cao 10cm 3 lớp _ Combo 30 hộp

  1,940 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hộp carton nhỏ đống hàng dài 25cm rộng 20cm cao 15cm 3 lớp _ Combo 30 hộp Bao bì đóng gói Hộp Giấy Carton 25x20x15 cm ( 3 lớp ) _ ( SL : 30 hộp)

  Hộp carton nhỏ đống hàng dài 25cm rộng 20cm cao 15cm 3 lớp _ Combo 30 hộp

  3,260 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hộp carton nhỏ dài 15cm x rộng 15cm x cao 10cm ( 3 lớp ) _ Combo 100 hộp Bao bì đóng gói Hộp Giây Carton 15x15x10cm (3 lớp) _ (SL : 100 hộp)

  Hộp carton nhỏ dài 15cm x rộng 15cm x cao 10cm ( 3 lớp ) _ Combo 100 hộp

  1,650 
  Thêm vào giỏ hàng

Giấy carton

 • Hộp Carton nhỏ đóng hàng dài 15cm x rộng 15cm x cao 10cm ( 3 lớp )- Combo 30 hộp Bao bì đóng gói Hộp Giấy Carton 15x 15x 10cm (SL : 30 hộp )

  Hộp Carton nhỏ đóng hàng dài 15cm x rộng 15cm x cao 10cm ( 3 lớp )- Combo 30 hộp

  1,740 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hộp carton nhỏ đóng hàng dài 20cm rộng 15cm cao 10cm 3 lớp _ Combo 30 hộp Bao bì đóng gói Hộp Giấy 20x15x10CM (SL: 30 hộp )

  Hộp carton nhỏ đóng hàng dài 20cm rộng 15cm cao 10cm 3 lớp _ Combo 30 hộp

  1,940 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hộp Carton nhỏ đóng hàng 25 x 20 x15 cm ( 3 lớp) _ Combo 50 hộp Bao bì đóng gói

  Hộp Carton nhỏ đóng hàng 25 x 20 x15 cm ( 3 lớp) _ Combo 50 hộp

  3,260 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hộp carton nhỏ đống hàng dài 25cm rộng 20cm cao 15cm 3 lớp _ Combo 30 hộp Bao bì đóng gói Hộp Giấy Carton 25x20x15 cm ( 3 lớp ) _ ( SL : 30 hộp)

  Hộp carton nhỏ đống hàng dài 25cm rộng 20cm cao 15cm 3 lớp _ Combo 30 hộp

  3,260 
  Thêm vào giỏ hàng

Băng keo dán thùng các loại

 • 6 cuộn Băng keo trong 200yard dán thùng carton Băng keo Băng keo trong dán thùng carton 200yard (SL: 6 cuộn)

  6 cuộn Băng keo trong 200yard dán thùng carton

  120,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • 6 cuộn (1 cây) Băng Keo Hàng Dễ Vỡ loại 1.2kg/cây Băng keo Băng Keo Hàng Dễ Vỡ _ ( SL: 6 cuộn/cây)

  6 cuộn (1 cây) Băng Keo Hàng Dễ Vỡ loại 1.2kg/cây

  95,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • 1 cuộn Băng Keo 100 Yard có chữ Hàng Dễ Vỡ Băng keo Băng Keo Hàng Dễ Vỡ _ ( SL: 1 cuộn/100 Yard)

  1 cuộn Băng Keo 100 Yard có chữ Hàng Dễ Vỡ

  18,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • 1 cây (6 cuộn) Băng keo 200 yard dán thùng carton Băng keo Băng keo dán thùng carton 200 yard (SL:6 cuộn)

  1 cây (6 cuộn) Băng keo 200 yard dán thùng carton

  120,000 
  Thêm vào giỏ hàng

Xốp bong bóng khí

 • Xốp Bong Bóng Khí 50cm x 100m Xốp Bong Bóng Khí Cuộn xốp hơi

  Xốp Bong Bóng Khí 50cm x 100m

  155,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Xốp Bong Bóng Khí 40cm x 100m Xốp Bong Bóng Khí Cuộn xốp hơi

  Xốp Bong Bóng Khí 40cm x 100m

  125,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Xốp Hơi Bong Bóng 35cm x 100m Xốp Bong Bóng Khí Cuộn xốp hơi

  Xốp Hơi Bong Bóng 35cm x 100m

  110,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Xốp Hơi Bong Bóng 20cm x 100m Xốp Bong Bóng Khí Cuộn xốp hơi

  Xốp Hơi Bong Bóng 20cm x 100m

  65,000 
  Thêm vào giỏ hàng

Màng cuộn PE

 • Màng Cuộn PE , màng quấn PE 3kg-50cm – combo 2 cây Bao bì đóng gói Cuộn màng bọc hàng

  Màng Cuộn PE , màng quấn PE 3kg-50cm – combo 2 cây

  260,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Màng cuộn PE, màng quấn PE 3k- 50cm Màng cuộn PE Cuộn màng bọc hàng

  Màng cuộn PE, màng quấn PE 3k- 50cm

  140,000 
  Thêm vào giỏ hàng

Chuyên: Thùng giấy carton, thùng giấy mua lẻ, thùng giấy carton mua sỉ, thùng giấy carton giá rẻ, sản xuất thùng giấy carton, mua thùng giấy ở đâu.

Mua online tại Facebook: https://www.facebook.com/thunggiay.net/

Các loại thùng carton thông dụng

Hiện tại, trên thị trường cung cấp 2 loại thùng với đa dạng kích thước. Để hiểu hơn về cấu tạo của hộp giấy carton các bạn có thể xem thêm dưới đây

54/28 Hẻm 281 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
54/28 Hẻm 281 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thùng carton 5 lớp – Thùng giấy carton 5 lớp: Gồm 2 lớp ngoài, 3 lớp trong, 1 lớp phẳng lớn và 2 lớp sóng. Loại thùng giấy Carton này phù hợp cho hàng hoá, máy móc, nội thất,… khá lớn về trọng lượng lẫn khối lượng.
 • Thùng carton 3 lớp – Thùng giấy carton 3 lớp: Cấu tạo gồm 2 mặt phẳng và 1 lớp sóng ở giữa. Phù hợp cho hàng hoá có trọng lượng và khối lượng tương đối nhỏ gọn.
 • Hộp carton nhỏ – Những loại hộp carton nhỏ, chúng ta thường bắt gặp ở những địa chỉ bán mỹ phẩm. Nhu cầu sử dụng của hộp carton nhỏ rất đa dạng về kích thước, nhưng được sử dụng nhiều nhất ở lĩnh vực bán hàng online.
 • Hộp carton lớn – Đối với những loại hàng hoá kích cỡ lớn thì bắt buộc người sử dụng phải dùng hộp carton lớn.

Công dụng của các loại hộp giấy carton

Với nhiều công dụng và chứa được nhiều loại sản phẩm khác nhau. Thùng giấy carton chính là một trong những lựa chọn hàng đầu mỗi khi bạn muốn đóng gói, khi cần vận chuyển đồ đạc, khi đựng đồ dùng,… Đây sẽ là vật tư giúp cho bạn dễ dàng hơn khi vận chuyển và bảo đảm an toàn cho hàng hóa của bạn không bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Một số loại thùng có thể kể đến như sau:

 • Loại hộp carton ship COD: chuyên dùng để giao hàng ở các tỉnh xa.
 • Loại hộp carton đựng giày: bảo quản đôi giày của bạn.
 • Loại thùng giấy đi máy bay: kích thước thùng thường là 60x40x40 (kích thước chuẩn sân bay).
 • Loại hộp carton đựng phụ kiện: là những loại hộp có kích thước nhỏ, phù hợp với phụ kiện của bạn.
 • Loại thùng giấy vận chuyển nhà, chuyển văn phòng: Dành cho các khách hàng mua lẻ, mua ít để vận chuyển 1 lần.

Địa chỉ cung cấp hàng hoá của Như Phương

TP.HCM : 54/28 Đường 281 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, HCM, cung cấp cho khu vực các quận ở TPHCM, Củ Chi, Quận 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Củ Chi, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình, Cần Giờ, Biên Hoà, Bình Dương.- Điện thoại TPHCM: 090.2512.711

(giờ hành chính, ngoài giờ làm việc xin liên hệ zalo 090.2512.711)
Làm việc 08-17h – Thứ 2 đến Chủ Nhật

Điện thoại văn phòng / kho hàng: 090.2512.711 – 090.4519.454

Đặt thùng giấy carton xin liên hệ: 090.2512.711 ( yêu cầu số lượng 100 – 500 – 1000 thùng trở lên )

Hiển thị 1–12 của 109 kết quả

 • 100 cái Hộp carton nhỏ đóng hàng kích thước 12x10x10cm (Giấy carton 3 lớp hoặc 5 lớp) Hộp giấy

  100 cái Hộp carton nhỏ đóng hàng kích thước 12x10x10cm (Giấy carton 3 lớp hoặc 5 lớp)

  1,100 
  Thêm vào giỏ hàng
 • 1 cái Thùng carton Kích thước 60x40x40 (Giấy carton 3 lớp ) Thùng carton 3 lớp

  1 cái Thùng carton Kích thước 60x40x40 (Giấy carton 3 lớp )

  23,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Bán 20 cái Hộp Carton nhỏ kích thước 15x15x10 ( giấy carton 3 lớp ) Hộp giấy

  Bán 20 cái Hộp Carton nhỏ kích thước 15x15x10 ( giấy carton 3 lớp )

  1,790 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hộp Carton nhỏ dài 20cm x rộng 15cm x cao 10cm ( 3 lớp ) – Combo 20 Cái Hộp giấy

  Hộp Carton nhỏ dài 20cm x rộng 15cm x cao 10cm ( 3 lớp ) – Combo 20 Cái

  1,950 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Thùng Giấy Đựng Tivi 55 inch Cũ 135cm x 20cm x 80cm Thùng carton 5 lớp

  Thùng Giấy Đựng Tivi 55 inch Cũ 135cm x 20cm x 80cm

  75,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Giảm giá! Thùng carton đựng gà đá, thùng vận chuyển gà, thùng giấy đựng gà Thùng carton 5 lớp

  Thùng carton đựng gà đá, thùng vận chuyển gà, thùng giấy đựng gà

  75,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Nhà giấy carton cho bé Túi nilong Nhà bằng giấy carton

  Nhà giấy carton cho bé

  380,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Túi đựng hồ sơ (giấy kraf) Bao bì đóng gói

  Túi đựng hồ sơ (giấy kraf)

  17,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Túi chuyển nhà (Túi xách đựng đồ chuyển nhà) Túi chuyển nhà Bao đựng đồ chuyển nhà

  Túi chuyển nhà (Túi xách đựng đồ chuyển nhà)

  93,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Thùng Giấy Carton Đựng Tivi 40inch Thùng carton 5 lớp Thùng Giấy Carton Đựng Tivi 40inch

  Thùng Giấy Carton Đựng Tivi 40inch

  100,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Thùng Giấy Carton Đựng Tivi 32 inch Thùng carton 5 lớp Thùng Giấy Carton Đựng Tivi 32 inch

  Thùng Giấy Carton Đựng Tivi 32 inch

  80,000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hộp carton nhỏ đóng hàng 20cm x 15cm x 10cm 3 lớp- combo 100 hộp Bao bì đóng gói Hộp Giấy Carton 20 x 15 x 10 cm ( 3 lớp) _ ( SL : 100 hộp )

  Hộp carton nhỏ đóng hàng 20cm x 15cm x 10cm 3 lớp- combo 100 hộp

  1,890 
  Thêm vào giỏ hàng

Gọi 090.2512.711