Các ký hiệu vật lý trên thùng carton bạn nên biết

CÁC KÍ HIỆU VÀ ĐƠN VỊ THƯỜNG GẶP TRONG VẬT LÝ BẬC THCS
Trong Vật lý các đại lượng và đơn vị thường được viết bằng các kí hiệu. Các bạn có đặt câu hỏi tại sao thời gian lại được kí hiệu là t, khối lượng lại được kí hiệu là m không? Câu trả lời đó là chử cái đầu tiên của các đại lượng nếu dùng ngôn ngữ Anh. Vậy tại sao lại là ngôn ngữ Anh? Câu trả lời là vì ngôn ngữ Anh được sử dụng phổ biến trên thế giới và trong quá trình phát triển của khoa học. Từ thời Hy Lạp, người ta thường dùng kí hiệu latinh nhưng từ thế kỷ 17, Newton đã dùng các kí hiệu của ngôn ngữ Anh sử dụng trong các bài viết khoa học của mình. Và Newton là nhà khoa học thật sự có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển khoa học thế giới cho đến tận bây giờ. Sau đây, bài viết sẽ gửi đến các bạn các kí hiệu và đơn vị thường gặp:
*h là chiều cao – viết tắt của từ high (đơn vị thường dùng là mét – kí hiệu là m)
*l là chiều dài – viết tắt của từ length (đơn vị thường dùng là mét – kí hiệu là m)
*s là quãng đường – viết tắt của từ street (đơn vị thường dùng là mét hoặc kilomet – kí hiệu là m hoặc km)
*v là vận tốc – viết tắt của từ velocity (đơn vị thường dùng là mét/giây hoặc kilomet/giờ – kí hiệu là m/s hoặc km/h)
*t là thời gian – viết tắt của từ time (đơn vị thường dùng là giờ (hour) hoặc giây (second) – kí hiệu là h hoặc là s)
*m là khối lượng – viết tắt của từ mass (đơn vị thường dùng là kilogram hoặc gram – kí hiệu là kg hoặc g)
*p là áp suất – viết tắt của từ pressure (đơn vị là Newton/mét vuông hoặc Pascan (tên nhà khoa học), kí hiệu Pa)
*F là lực – viết tắt của từ Force (đơn vị là Newton (tên nhà khoa học), kí hiệu là N)
*t là nhiệt độ – viết tắt của từ Temperature (đơn vị là Celcius hoặc Kevil (tên nhà khoa học), kí hiệu là C hoặc K)
*P là công suất – viết tắt của từ Power (đơn vị là Watt (tên nhà khoa học) – kí hiệu W)
Chú ý nhé, có các đại lượng cùng kí hiệu ví dụ như t có khi là thời gian nhưng có khi là nhiệt độ…vậy để phân biệt các bạn cần tuỳ vào trường hợp bài mà phải hiểu nó là thời gian hay nhiệt độ. Điều đó cũng giống như trong một lớp có hai bạn tên A, khi gọi A thì cũng tuỳ hoàn cảnh mà các bạn tự hiểu mình gọi A nào…hjhj
Trên đây là một số thông dụng để các bạn tham khảo. Các bạn có thể tự tìm hiểu thêm một số kí hiệu trên các tài liệu tiếng Anh chuyên dụng sẽ hiểu rõ hơn. (Thayvatly)

All in one