0

No products in the cart.

Category: Xốp Bong Bóng Khí

Xốp Bong Bóng Khí

Showing all 4 results

 • Xốp Bong Bóng Khí 40cm x 100m

  140,000  130,000 

  Xốp hơi bong bóng khí là một sản phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày; với chức năng chính là màng bọc bảo vệ hàng hóa trước khi vận chuyển đi xa. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp xốp hơi bong bóng đóng gói cẩn thận khi nhận được một bưu kiện hàng hoá. …

  Xốp Bong Bóng Khí 40cm x 100mRead More

  Add to cart
 • Xốp Bong Bóng Khí 50cm x 100m

  170,000  160,000 

  Xốp hơi bong bóng khí là một sản phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày; với chức năng chính là màng bọc bảo vệ hàng hóa trước khi vận chuyển đi xa. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp xốp hơi bong bóng đóng gói cẩn thận khi nhận được một bưu kiện hàng hoá. …

  Xốp Bong Bóng Khí 50cm x 100mRead More

  Add to cart
 • Xốp Hơi Bong Bóng 20cm x 100m

  80,000  70,000 

  Xốp hơi bong bóng khí là một sản phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày; với chức năng chính là màng bọc bảo vệ hàng hóa trước khi vận chuyển đi xa. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp xốp hơi bong bóng đóng gói cẩn thận khi nhận được một bưu kiện hàng hoá. …

  Xốp Hơi Bong Bóng 20cm x 100mRead More

  Add to cart
 • Xốp Hơi Bong Bóng 35cm x 100m

  125,000  115,000 

  Xốp hơi bong bóng khí là một sản phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày; với chức năng chính là màng bọc bảo vệ hàng hóa trước khi vận chuyển đi xa. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp xốp hơi bong bóng đóng gói cẩn thận khi nhận được một bưu kiện hàng hoá. …

  Xốp Hơi Bong Bóng 35cm x 100mRead More

  Add to cart