Showing 13–24 of 33 results

 • Sale!

  Hộp Giấy Carton 25 x 20 x15 cm ( 3 lớp) _ ( SL : 50 hộp)

  225,000 

    Thùng giấy  carton, thùng giấy hộp là một sản phẩm không thể thiếu trong…

 • Sale!

  Hộp Giấy Carton 25 x 20 x15cm(3 lớp) _ (SL:100 hộp)

  420,000 

  Thùng giấy  carton, thùng giấy hộp là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Hộp giấy carton 10x10x10

  Hộp giấy carton 25x20x15 (3 lớp)_(100 hộp)

  550,000 

  Thùng giấy carton, thùng giấy hộp là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Thùng giấy carton

  Hộp giấy carton 25x20x15 (3 lớp)_(SL:50 hộp)

  275,000 

  Thùng giấy  carton, thùng giấy hộp là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Sale!

  Hộp Giấy Carton 25x20x15 cm ( 3 lớp ) _ ( SL : 30 hộp)

  150,000 

    Thùng giấy  carton, thùng giấy hộp là một sản phẩm không thể thiếu trong…

 • Thùng giấy carton

  Hộp giấy carton 25x20x15(3 lớp)_( SL:100 hộp)

  550,000 

  Thùng giấy carton, hộp giấy carton là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc sống…

 • Thùng giấy carton 30x20x10 (3 lớp)

  Hộp giấy carton 30x20x10 (3 lớp )_( SL:50 Hộp)

  275,000 

  Thùng giấy  carton, thùng giấy hộp là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Thùng giấy carton 30x20x10 (3 lớp)

  Hộp giấy carton 30x20x10 (3 lớp) _(SL: 100 hộp)

  550,000 

  Thùng giấy carton, thùng giấy hộp là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Thùng giấy carton 30x20x10 (3 lớp)

  Hộp giấy carton 30x20x10 (3 lớp)_(SL:100 hộp)

  550,000 

  Thùng giấy carton, thùng giấy hộp là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Sale!

  Hộp Giấy Carton 30x20x10cm(3lớp)_(SL:100 hộp)

  410,000 

  Thùng giấy  carton, thùng giấy hộp là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Hộp giấy carton đựng giày (KT:30x20x10)-(SL:50 hộp)

  Hộp giấy carton đựng giày (KT:30x20x10)-(SL:50 hộp)

  400,000 

  Hộp đựng giấy đựng giày (KT: 30x20x10) - (SL: 50 hộp) Hiện nay có nhiều…

 • Thùng giấy carton 60x40x40 (5 lớp)

  Thùng carton đi máy bay (KT:60x40x40)-(SL:1 Thùng)

  38,000 

  Thùng carton đi máy bay (KT: 60x40x40) - (SL: 1 Thùng) Bạn đã biết quy…