Showing 1–12 of 36 results

 • Sale!

  Hộp Giấy 20x15x10CM (SL: 30 hộp )

  120,000 

        Thùng giấy  carton, hộp giấy thùng là một sản phẩm không thể…

 • Hộp giấy carton 10x10x10

  Hộp giấy carton 10x10x10 (3 lớp)

  Call for Price

  Thùng giấy carton, hộp giấy carton là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Hộp giấy carton 10x10x8 (3 lớp)

  Hộp giấy carton 10x10x8 (3 lớp)

  Call for Price

  Thùng giấy carton, hộp giấy carton là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Sale!

  Hộp Giấy Carton 11x11x11cm(3 lớp)_ (SL:100 hộp)

  170,000 

  Thùng giấy  carton, thùng giấy hộp là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc sống…

 • Sale! Hộp giấy carton 10x10x10

  Hộp giấy carton 11x11x12 (3 lớp)

  2,300 

  Thùng giấy carton, hộp giấy carton là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Hộp giấy carton 12x12x12 (3 lớp)

  Hộp giấy carton 12x12x12 (3 lớp)

  Call for Price

  Thùng giấy carton, hộp giấy carton là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Sale!

  Hộp Giấy Carton 15x 15x 10cm (SL : 30 hộp )

  105,000 

  Thùng giấy  carton, thùng giấy hộp là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Hộp giấy carton 15x10x10 (3 lớp)

  Hộp giấy carton 15x10x10 (3 lớp)

  Call for Price

  Thùng giấy carton, hộp giấy carton là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Hộp giấy carton 15x12x10 (3 lớp)

  Hộp giấy carton 15x12x10 (3 lớp)

  Call for Price

  Thùng giấy carton, hộp giấy carton là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Hộp giấy carton 10x10x10

  Hộp giấy carton 15x15x10 (3 lớp)_(SL:100 hộp)

  300,000 

  Thùng giấy carton, thùng giấy hộp là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Sale!

  Hộp Giấy Carton 15x15x10cm (3 lớp) _ (SL : 100 hộp)

  250,000 

  Thùng giấy  carton, thùng giấy hộp là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc…

 • Hộp Giấy Carton 20 x 15 x 10 cm ( 3 lớp) _ ( SL : 100 hộp )

  300,000 

  Thùng giấy  carton, thùng giấy hộp là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc sống…