Quy định pháp luật về ký gửi hàng hóa mới nhất 2019-2022

Thùng Giấy Như Phương quy-dinh-ky-gui-hang-hoa Quy định pháp luật về ký gửi hàng hóa mới nhất 2019-2022 Thùng

Những quy định pháp luật ký gửi hàng hóa về những mặt hàng không nhận ký gửi

 • Thuốc phiện, hợp chất từ thuốc phiện, chất ma tuý, chất kích thích thần kinh.
 • Vũ khí, đạn dược, trang thiết bị kĩ thuật quân sự.
 • Văn hoá phẩm đồi truỵ, phản động, ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng, chống lại nhà nước Việt Nam. Vật phẩm, hàng hoá mà Nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh.
 • Vật hoặc chất dễ cháy, nổ và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
 • Sinh vật sống, động vật quý hiếm.
 • Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.
 • Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quí hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quí, đá quí.
 • Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hoá có giá trị như tiền, vàng, bạc, bạch kim.
 • Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi cho nhiều người khác nhau.
 • Hàng hoá ký gửi không có hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định.

Những quy định pháp luật ký gửi hàng hóa về những mặt hàng nhận ký gửi có điều kiện

 • Những ấn phẩm, hàng hoá, vật phẩm gửi có điều kiện vào nước nhận thực hiện theo Thông báo của Liên minh Bưu chính Thế giới.
 • Chất lỏng, chất bột đóng gói phải đảm bảo không gây hư hỏng, ô nhiễm bưu gửi khác.
 • Vật phẩm hàng hoá gửi trong bưu vận chuyển qua đường hàng không phải tuân theo những quy định về an ninh hàng không.
 • Hàng hoá gửi đi quốc tế phải có đầy đủ invoice, giấy kiểm định, giấy phép được xuất khẩu và được phép nhập khẩu vào nước sở tại.
 • Hàng hoá để kinh doanh phải có chứng từ thuế và chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật.
 • Vật phẩm, hàng hoá xuất nhập khẩu phải thực hiện theo quy định của cơ quan quản lí chuyên ngành có thẩm quyền.
Thùng Giấy Như Phương quy-dinh-ky-gui-hang-hoa-1024x657 Quy định pháp luật về ký gửi hàng hóa mới nhất 2019-2022 Thùng
quy định pháp luật về ký gửi hàng hóa

Những quy định pháp luật ký gửi hàng hóa nguy hiểm không nhận ký gửi vận chuyển qua đường hàng không

 • Các loại hàng hóa là chất nổ.
 • Các loại chất khí dễ cháy như metan và các loại tương tự gồm cả khí đốt hóa lỏng, cồn.
 • Các loại hàng hóa là chất dễ cháy như chất rắn dễ cháy, xăng, dầu và các loại khác, diêm, bật lửa……
 • Các loại sơn, dung môi pha sơn.
 • Các loại hàng hóa là chất ăn mòn, nguyên liệu phóng xạ, chất ô xy hóa, chất tẩy hữu cơ khác.

Các chất độc, chất lây nhiễm.

Regulations of law on consigning goods on non-consigned goods

Opiates, opiate compounds, narcotics, psychotropic substances
Weapons, ammunition, military technical equipment.
Depraved cultural products, reactionaries, publications and documents aimed at destroying public order and opposing the Vietnamese state. Items and goods which are banned from circulation and banned from trading.
Flammable or explosive objects and substances that are dangerous or unsanitary, causing environmental pollution.
Living creatures, rare animals.
Vietnamese currency, foreign currency and valuable papers like money.
Precious metals (gold, silver, platinum …), precious stones or other products processed from precious metals, precious stones.
Valuable articles, publications and goods such as money, gold, silver and platinum.
A post contains many items for different people.
Consignment goods without valid invoices and documents.
Regulations of law on consigning goods on conditionally accepted items

The publications, goods and articles which are sent conditionally into the receiving countries comply with the notice of the World Postal Union Packed liquids and powders must not damage or pollute other items. Items sent in airmail postage must comply with aviation security regulations. Goods sent internationally must have adequate invoices, inspection papers, export permits and import permits into the host country. Goods for trading must have tax vouchers and valid vouchers as prescribed by law. Import and export items and goods must comply with the regulations of competent specialized management agencies. Regulations of the United States of America 1024×657 – The latest regulations on the consignment of goods 2019-2022 The provisions of the law on consignment of goods The provisions of the law on the consignment of dangerous goods do not accept the consignment shipped by road aviation Goods that are explosive. Combustible gases such as methane and the like include liquefied gas, alcohol. The goods are flammable substances such as flammable solid, gasoline, oil and other types, matches, lighters …… Paints, paint solvents. Goods are corrosive, radioactive materials, oxidizing agents, and other organic detergents. Toxic substances and infectious substances.

Trả lời

All in one